CZ / EN

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTIKA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

  Zajišťujeme komplexní dodávky diagnostických vozidel s nejmodernějšími diagnostickými technologiemi pro železniční a cestní infrastrukturu. Dodáváme na klíč zařízení pro diagnostiku kritické infrastruktury pomocí dronů. Pro diagnostické systémy vyvíjíme technologie a softwary využívající pokročilé nástroje umělé inteligence (strojové učení, hluboké učení, neuronové sítě). Zpracováváme velké objemy strukturovaných dat v reálném čase pro hodnocení bezpečnosti provozu a predikci údržby diagnostikovaných konstrukcí a zařízení procesy Big Data Analysis. Vytváříme, provozujeme a udržujeme informační systémy a datové sklady diagnostiky manažerů dopravní infrastruktury s cílem zlepšení efektivity údržby a oprav železničních, cestních a vodních dopravních sítí. 

 • Mezi běžné podvozky je umístěn měřicí podvozek, který slouží pro nesení a vedení vlastních měřicích systémů.
 • Specializované diagnostické vozy jsou vybaveny moderními technologiemi pro diagnostiku železničních tratí, systémy měření, záznamu a lokalizace defektů tratě a kolejnic až při rychlosti 200 km/h
 • Vozidla mají schopnost provádět kontinuální měření železniční dopravní cesty v rozsahu několika dnů.
 • Vozidla disponují speciálně vyvinutým SW řešení pro ukládání, přenos a vyhodnocování naměřených dat a jejich archivaci v datovém skladu diagnostiky (DSD).
 • Měření vad kolejnic je prováděno nedestruktivní metodou pomocí  technologie ultrazvuku, vířivých proudů, videoinspekce.
 • DJ NDT nabízí komplexní zázemí pro personál diagnostického vozidla – obytná kupé, sociální zařízená, kuchyňka, prezentační místnost.

Naše společnost prostřednictví měřících vozidel nabízí tyto způsoby diagnostiky:

 • nedestruktivní defektoskopie vnitřních vad ultrazvukovou metodou
 • zjišťování a detekování povrchových vad metodou vířivých proudů
 • měření geometrických parametrů koleje
 • měření příčného profilu kolejnic
 • měření mikrogeometrie kolejnic
 • měření laterálního a vertikálního zrychlení ložiskových domků
 • kontrola průjezdného průřezu tratí
 • měření geometrických parametrů trakčního vedení
 • měření interakce sběrače a trakčního vedení
 • termovize trakčního vedení
 • monitorování korón v trakčním vedení
 • diagnostika a monitoring tunelů a mostů
 • diagnostika železničního spodku s využitím georadarové metody
 • video inspekční systém pro snímání traťových komponent železničního roštu
 • diagnostika ETCS systémů a komponent
 • diagnostika komunikačních sítí GSM/GSM-R, FRMCS
 • monitorování stavu projíždějících vozidel
 • snímkování tratí

Představujeme Vám flotilu našich měřících vozidel:

Diagnostické vozidlo defektoskopie kolejnic DV NDT

Diagnostické vozidlo defektoskopie kolejnic DV NDT

Projekt má zajistit nové poznatky pro vytvoření inovovaného produktu nového diagnostického systému pro měření kritických komponentů železničního svršk ...

Diagnostický vlak DJ NDT

Diagnostický vlak DJ NDT

Vozidlo pro kontinuální měření železniční dopravní cesty v rozsahu několika dnů a disponují speciálně vyvinutým SW řešení pro ukládá ...

Měřící vůz pro diagnostiku železničního svršku MVŽSv2

Měřící vůz pro diagnostiku železničního svršku MVŽSv2

Specializovaný diagnostický vůz vybavený moderními technologiemi pro diagnostiku železničních tratí, vybaven systémy měření, záznamu a l ...

Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100

Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100

Diagnostický motorový vůz nezávislé trakce, jehož pojezd je tvořen dvěma dvounápravovými podvozky, vůz je vybaven systémy měření, zázn ...

Servisní vůz pro měřicí drezínu MD2 - 1

Servisní vůz pro měřicí drezínu MD2 - 1

Servisní vůz pro měřící drezínu EM100 zajišťující komplexní zázemí pro diagnostický personál – ložnice, sociální zařízení, kuchy ...