CZ / EN

Diagnostický vlak DJ NDT

Diagnostický vlak DJ NDTDJ_NDT_czdiagnostikadjndt-detaily-vozu-large

common/icons/pdf.gif DJ_NDT_cz-1  (933.09 kB)

Diagnostický vlak DJ NDT

 • Kompaktní jednotka s moderními technologiemi pro diagnostiku železniční infrastruktury
 • Nedestruktivní defektoskopické měření vad kolejnic - ultrazvuk, výřivé proudy, videoinspekce
 • Speciální měřící podvozek - teleskopický
 • Vyhodnocovací pracoviště naměřených dat přímo na voze - diagnostický dispečink
 • Schopnost provádět kontinuální měření železniční dopravní cesty v rozsahu několika dnů
 • Na míru vyvinutý expertní SW pro ukládání, přenos, redistribuci a vyhodnocování naměřených dat
 • Komplexní zázemí pro diagnostický personál - ložnice, sociální zařízení, kuchyňka a zasedačka

Technologie pro DJ NDT

 • Nedestruktivní defektoskopické měření vad a poruch kolejnic
 • Systém ultrazvukové kontroly kolejnic dokáže detekovat vnitřní vady kolejnic na základě impulzů vysílaných sondami a analýzou odraženého ultrazvukového signálu. Systém zachytí vady, které způsobují změny v odrazu ultrazvukového signálu vysílaného do kolejnic
 • Systém vizuální kontroly kolejnicových pasů - videoinspekce je bezkontaktní vysokorychlostní optický systém určený pro trvalý záznam snímků povrchu tratí včetně kolejí, upevňovacího materiálu, pražců a štěrku
 • Systém kontroly kontaktně únavových vad vířivými proudy je určený pro zjišťování a hodnocení plochy kolejnic v blízkosti povrchu. Systém je optimalizován pro detekci a vyhodnocení poškození hlav kolejnic. Důraz je kladen na určení hloubky poškození tak, aby bylo možno efektivně provést reprofilaci kolejí a kvalitativní posouzení. Jsou vybírány také další projevy poškození povrchu, jako jsou známky obroušení a prohlubní. Hodnocení se provádí až do hloubky poškození 2,7mm.
 • Měřící podvozek - výše uvedené měřící systémy jsou umístěny na měřícím podvozku, který je zavěšený pod měřícím vozem a volně tažený s pneumatickým rozpínáním tak, aby umožnil bezpečné vedení sond u hlav kolejnic. Měřící podvozek je při měření spuštěný ve spodní poloze, pokud k měření nedochází, je podvozek zvednutý a v této poloze zajištěný.
 • Pro přesné zjišťování polohy měřených míst je do všech měřících systémů integrována standardní lokalizace SŽDC číselníkem M12.
 • Naměřená data je možno přímo na soupravě vyhodnotit, případně je přenést do kanceláří SŽDC k dalšímu zpracování v centrálním dispečerském pracovišti.
 • O bezztrátový automatizovaný záznam dat ze vše systémů na palubě vozu a jejich přenos na vyhodnocovací pracoviště se stará systém centralizovaného záznamu CDR, který je provozovaný na voze i diagnostickém pracovišti SŽDC v Pardubicích. Systém disponuje asynchronní logikou pro redundantní záznam dat z jednotlivých měřicích systémů již v průběhu měřicích jízd. Data se tak rychle, korektně, bezpečně a bezchybně dostávají do cílového datového skladu pro zpracování a vyhodnocení v návazných procesech diagnostiky a správy tratí SŽDC. SW vybavení jednotky je složeno ze sady specializovaných aplikací pro získávání, analýzu, vyhodnocení dat, jejich přenosy, ale i případné ruční doměření. Dohromady tvoří aplikace spolu s technologiemi ucelený inteligentní diagnostický systém.