CZ / EN

NDCon GROUP - THE SMART SOLUTIONS

DIAGNOSTIKA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zajišťujeme komplexní dodávky diagnostických vozidel s nejmodernějšími diagnostickými technologiemi pro železniční a cestní infrastrukturu. Dodáváme na klíč zařízení pro diagnostiku kritické infrastruktury pomocí dronů. Pro diagnostické systémy vyvíjíme technologie a SW využívající pokročilé nástroje umělé inteligence. Zpracováváme velké objemy strukturovaných dat v reálném čase pro hodnocení bezpečnosti provozu a predikci údržby diagnostikovaných konstrukcí a zařízení procesy Big Data Analysis. Nabízíme řešení pro zlepšení efektivity údržby a oprav železničních, cestních a vodních dopravních sítí.

 

PROJEKTOVÁNÍ A STAVEBNICTVÍ

Pro liniové i pozemní stavby řešíme stavbu od fáze studie, přes všechny stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provedení stavby), po výkon inženýrské činnosti a odborné konzultace. Zajišťujeme komplexní dodávky technických podkladů pro výstavbu dopravní infrastruktury a pozemních staveb všech druhů a velikostí. Navrhujeme a realizujeme integrovaná řešení informačních a komunikačních technologií pro dopravní obslužnost. Realizujeme dopravní modelování i jejich ekonomické hodnocení.

 

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

Realizujeme komplexní řešení infrastruktury informačních technologií, softwarů a odborného poradenství pro provoz a řízení železniční, silniční, a vodní dopravy v oblasti inteligentních dopravních systémů, dopravních multimodálních uzlů a dopravních dispečerských center Dodáváme dopravně-telematické, telemetrické, optometrické a fotometrické technologie pro Smart City, Smart Transport, Smart Parking, Smart Energy. Projektujeme a realizujeme systémovou integraci v dopravním inženýrství a digitální transformaci železniční, silniční a vodní dopravy.

PODPORA, ROZVOJ A SERVIS

Poskytujeme profesionální poradenské služby v oblastech železniční, silniční a vodní dopravy. Zajišťujeme 24/7 pomoc při plánování, instalaci, řešení technických problémů, údržbě a modernizaci diagnostických a metrologických technologií a zařízení, informačních technologií a systémů, softwarů a datových skladů. Zabýváme se poradenstvím v oblasti přípravy projektových záměrů a realizace projektů pro podporu podnikatelů ve výzkumu, vývoji a inovacích, digitalizaci a digitální infrastruktuře, rozvoji podnikání, chytré a udržitelné energetice a cirkulární ekonomice.   

VÝZKUM A VÝVOJ

Spravujeme vlastní výzkumné a vývojové centrum se zaměřením na vývoj v oblastech dopravní infrastruktury, dopravních technologií, ochrany životního prostředí a racionálního využití přírodních zdrojů. Zaměřujeme se na inovace metod diagnostiky, provozu a řízení, technologií a softwarových řešení v železniční infrastruktuře a dopravě i digitalizace dopravní infrastruktury. Využíváme nástroje umělé inteligence pro inovace technologií vizuální diagnostiky železničních konstrukcí, technologií sběru a zpracování diagnostických dat a pro rozvoj poznání v oblastech autonomních dopravních prostředků a ekologické dopravy (bateriová elektrická vozidla, vozidla s vodíkovým pohonem).