CZ / EN

NDCon GROUP - THE SMART SOLUTIONS

MĚŘENÍ A měřící
VOZIDLA

Zajišťujeme kompletní dodávky železničních, dálničních, silničních a obousměrných měřících vozidel v dopravní infrastruktuře s nejmodernějšími diagnostickými a defektoskopickými technologiemi. Dodáváme na klíč železniční, silniční a hnané i hnací vozidla pro diagnostiku kritické infrastruktury pomocí dronů. Provádíme kompletní dodávky SW pro provoz IT a ICT pro železniční, dálniční, vodní a leteckou dopravu a dopravní telematiku.

 

defektoskopie
a DIAGNOSTIKA

Vyvíjíme TECHNOLOGII a SW pro diagnostické a defektoskopické informační systémy s využitím umělé inteligence a strojového učení (AI & ML). Zpracováváme v reálném čase velké objemy strukturovaných dat s cílem vyhodnocení bezpečnosti provozu pomocí Big Data Analyses (BDA), vytváříme Datové Sklady Diagnostiky (DSD) a dopravního provozu s cílem zlepšení okamžité údržby a opravy železničních, cestních a vodních dopravních sítí.

 

PROJEKTY
a INŽENÝRING 

Dodáváme projektové dokumentace a engineering liniových a pozemních staveb, dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace provedení stavby (DPS). Řešíme komplexní dodávky technických podkladů v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, navrhujeme integrovaná ICT řešení pro dopravní obslužnost, realizujeme dopravní modelování, jejich ekonomické hodnocení, provádíme evaluace EU dotačních programů.

CHYTRÁ DOPRAVA
a umělá inteligence

Zajišťujeme kompletní dodávky a poradenství v oblasti Inteligentních dopravní systémů (ITS), dopravních multimodálních uzlů, dopravních dispečerských center pro řízení železniční, silniční,  městské a meziměstské dopravy. Dodáváme dopravně-telematické, telemetrické, optometrické a fotometrické technologie pro Smart City, Smart Transport, Smart Parking, Smart Energy a systémovou integraci v dopravním inženýrství. Realizujeme digitální transformaci železniční, dálniční a vodní dopravy.

 PODPORA
a VÝZKUM

Poskytujeme profesionální poradenské služby v oblastech železniční, silniční, vodní a letecké dopravy. Zajišťujeme 24/7 servis, rozvoj a aktualizace vysoce sofistikovaných diagnostických a metrologických technologií v oblasti železniční, silniční a letecké dopravy. Spravujeme vlastní vývojové a výzkumné centrum v oblastech videoinspekce, telematiky, telemetrie a optometrie. Působíme ve vědeckých projektech a dodáváme technologie pro rozvoj AI, ML a DL v dopravě, elektromobilitě, hydrogenní a autonomní dopravě.