CZ / EN

Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100

Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100: 6EM100_cz345879

common/icons/pdf.gif 10  (1.42 MB)

 

Měřicí drezína pro diagnostiku železničního svršku EM100

  • Diagnostický motorový vůz nezávislé trakce, jehož pojezd je tvořen dvěma dvounápravovými podvozky, vůz je vybaven systémy měření, záznamu a lokalizace defektů kolejnic při rychlosti až 100 km/h
  • Vůz je schopen provádět kontinuální měření železniční dopravní cesty v rozsahu několika dnů
  • Vůz je vybaven systémem propojení diagnostických dat na Datový sklad diagnostiky (DSD), s možností interpretace naměřených dat pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti kolejnic

Technologie

  • Systém pro měření geometrických parametrů koleje (GPK)
  • Systém pro měření příčného profilu kolejnic a ojetí kolejnic