CZ / EN

Měřící vůz pro diagnostiku železničního svršku MVŽSv2

Měřící vůz pro diagnostiku železničního svršku MVŽSv2IMG-20200831-WA0001IMG-20200831-WA0007IMG-20200831-WA0009IMG-20200831-WA0010IMG-20200831-WA0015IMG-20200831-WA0016IMG_20191206_093718IMG_20191206_104038IMG_20191206_113725MVZSv2_cz

common/icons/pdf.gif MVZSv2_cz-1  (1.54 MB)

Měřící vůz pro diagnostiku železničního svršku MVŽSv2

  • Specializovaný diagnostický vůz vybavený moderními technologiemi pro diagnostiku železničních tratí, vybaven systémy měření, záznamu a lokalizace defektů tratě a kolejnic až při rychlosti 200 km/h
  • Vůz je schopen provádět kontinuální měření železniční dopravní cesty v rozsahu několika dnů
  • Vůz má komplexní zázemí pro diagnostický personál: pracoviště, ložnice, WC, kuchyňka a prezentační místnost
  • Vůz je vybaven systémem propojení diagnostických dat na Datový sklad diagnostiky (DSD), s možností interpretace naměřených dat pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti kolejnic

Technologie

  • Systém pro měření geometrických parametrů koleje
  • Systém pro měření příčného profilu kolejnic a ojetí kolejnic
  • Měřicí systém mikrogeometrie (vlnkovitosti) hlav kolejnic
  • Systém laterálního a vertikálního měření zrychlení
  • Systém měření příčného profilu kolejového lože a osových vzdáleností mezi pojížděnou a sousedními kolejemi
  • Systém prostorové průchodnosti