CZ / EN

Reference

Letecká doprava

 analýza, návrh řešení, kompletní implementace a zajištění dlouhodobého provozu v režimu 24/7 automatizovaného informačního systému pro vyhodnocování spotřeby paliva v nákladní letecké přepravě
 analýza, návrh řešení a kompletní implementace rozsáhlého informačního systému pro sledování kontejnerů v přepravě se zajištěním sběru dat v terénu a následné zpracování v datovém centru (sběr dat na letištích - mobilní hardware iOS, Android, Windows)
 analýza, návrh řešení a kompletní implementace informačního systému pro time management

Železniční doprava

  • analýza, projektové řízení a kompletní implementace informačního systému pro podporu diagnostiky a defektoskopie (klient: ČDT)
  • analýza, návrh řešení a kompletní implementace projektu automatizovaného snímkování návěstidel z měřícího vozu (klient: ČDT)
  • dlouhodobé zajištění provozu měřícího vozu pro diagnostiku železničních tratí (klient: Slovenské železnice)
  • komplexní zpracování CBA (Cost Benefit Analysis) dokumentace revitalizace evidenčních informačních systémů (klient: TÚDC)

Silniční doprava

  • analýza, studie proveditelnosti pro defektoskopie silničních cest a návrh vyhodnocování naměřených dat
  • komplexní studie proveditelnosti instalace protihlukových bariér