CZ / EN

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY A INŽENÝRING 

  Dodávame projektové dokumentace a engineering liniových a pozemních staveb, dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace provedení stavby (DPS). Řešíme komplexní dodávky technických podkladů v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, navrhujeme integrovaná ICT řešení pro dopravní obslužnost, realizujeme dopravní modelování, jejich ekonomické hodnocení, provádíme evaluace EU dotačních programů.